Patenty

Patent 211111

Sposób wytwarzania polimeru siarkowego i zastosowanie polimeru siarkowego.

Patent GCC

Patent Filipiny

Patent Singapur

Patent USA

Patent Kanada

Patent EAPO

Zgłoszenie Malezja

Patent 226608

Sposób otrzymywania mieszaniny polimeru siarki z odpadem po flotacji rudy miedzi.

Patent 209217

Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej oraz sposób jego produkcji

Patent GCC

Patent Filipiny

Patent Singapur

Patent USA

Patent Kanada

Patent EAPO

Zgłoszenie Malezja

Patent

Patent Meksyk

Patent 215185

Sposób wytwarzania polimerycznego materiału budowlanego na bazie siarki odpadowej i odpadów flotacyjnych z flotacji rudy miedzi.

Patent USA

Patent EAPO

Zgłoszenie Australia

Zgłoszenie Kanada

Patent 205277

Urządzenie do natrysku powierzchni SURFACE-SPRAYING DEVICE.

Patent 205151

Sposób utylizacji niebezpiecznych odpadów, zwłaszcza popiołów ze spalarni.

Patent 200597

Sposób wykonywania odwadnianych poboczy dróg i autostrad.

Patent 200342

Element modularny dla odwodnień i drenażu.

Patent 213520

Sposób wytwarzania polimerycznego materiału budowlanego na bazie żużla odpadowego z wytopu miedzi i siarki odpadowej.

Patent 213520

Sposób wytwarzania polimerycznego materiału budowlanego na bazie żużla odpadowego z wytopu miedzi i siarki odpadowej.

Patent 213685

Sposób wytwarzania polimerycznego spoiwa budowlanego na bazie żużla wielkopiecowego i siarki odpadowej.

Patent 219685

Polimeryczny materiał budowlany na bazie odpadów flotacyjnych z flotacji rudy cynku i ołowiu oraz siarki odpadowej.

Patent Iran

Patent EAPO

Patent 213520 Eurazja

Zgłoszenie GCC

Patent 213690

Sposób utylizacji odpadów zawierających azbest zwłaszcza płyt cementowo-azbestowych.

Nagrody

Sultech – Złoty Medal

SulstarDA – Srebrny Medal

Wyróżnienie Ministra Środowiska w Konkursie PRODUKT W OBIEGU

Eco Award Polska Izba Ekologii

Business Potential Award Thailand

Certyfikat GreenEvo

Eureka 2007

Złoty medal EUREKA 2007 podczas 56 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii EUREKA w Brukseli

Eureka 2006

Złoty medal EUREKA 2006 podczas 55 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA

Eureka 2005 Gold Medal

Złoty medal EUREKA 2005 podczas 54 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA

Polska Izba Ekologii 2004

Nagroda Specjalna Polskiej Izby Ekologii

Program Czysty Biznes 2004

I Nagroda w II edycji Konkursu o Nagrody Programu Czysty Biznes za technologię stabilizacji odpadów

Concours Lepine Paryż 2004

BRĄZOWY MEDAL przyznany podczas 102 Międzynarodowego Salonu Wynalazczości CONCOURS- LEPINE w Paryżu za technologię MARWIL®

Medal Europejski 2003

MEDAL EUROPEJSKI przyznane przez Business Center Club za polimerobetonowe obciążniki

Medal Europejski 2003

MEDAL EUROPEJSKI przyznane przez Business Center Club za System impregnacji betonów MARWIL®

Eureka 2003

ZŁOTY MEDAL EUREKA 2003 za technologię MARWIL® przyznany podczas 52 Światowego Salonu Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA

Medal Europejski 2002

MEDAL EUROPEJSKI przyznane przez Business Center Club za Polimer siarki SULCEM®

Medal Europejski 2001

MEDAL EUROPEJSKI przyznane przez Business Center Club za System NOE