O firmie

O Firmie

MARBET® WIL Sp. z o. o. jako jedyna firma na świecie posiada technologię, która umożliwia przekształcenie siarki stałej lub płynnej w spoiwo siarkowe SULSTAR – cement siarkowy, którego zastosowanie jest szersze, niż tradycyjnego cementu portlandzkiego.

Firma MARBET® WIL Sp. z o. o. powstała w 2001 roku. Firmę stworzyli ludzie, którzy odnieśli i odnoszą sukcesy prowadząc znaną na polskim i międzynarodowym rynku firmę MARBET® Sp. z o. o. Siedziba firmy MARBET® WIL Sp. z o. o. oraz zakład produkcyjny znajdują się w Gliwicach.

SULSTAR może być spoiwem w wyrobach siarkobetonowych, dodatkiem zastępującym część bitumu w asfaltach oraz środkiem tworzącym powłoki ochronne na nawierzchniach betonowych. Technologia posiada krajowe i międzynarodowe patenty, między innymi rosyjskie, amerykańskie i chińskie.

Zespół

Marcin Hiltawski
Prezes Zarządu

Filip Mysłowski
Prokurent

Aleksander Zwolski
Eksport i budownictwo drogowe

Mirosław Gogol
Sprzedaż wyrobów i logistyka

Grzegorz Tomala
Produkcja

Oksana Mojak
Laboratorium

Beata Babik
Księgowość

Ewelina Widera
Asystentka Zarządu

Patenty

Certyfikaty i atesty

Medale i nagrody