Technologia

Sulstar®

To nowa unikalna na skalę światową technologia zamiany gór siarki odpadowej na lepsze porty, drogi i koleje.

Posiadaczom dużej ilością siarki odpadowej w postaci stałej lub ciekłej, rozwiązując ich problemy z zabezpieczeniem i utrzymaniem składowisk, oferujemy sprawdzone, ekologiczne i innowacyjne rozwiązanie.

W przeciwieństwie do istniejących rozwiązań technicznych nasza autorska, opatentowana metoda modyfikacji polega na prowadzeniu procesu w obecności rozpuszczalnika, który umożliwia znaczące zwiększenie efektywności procesu, zmniejszenie wydatków energetycznych, a tym samym obniżenie kosztów polimeru.

POLIMER SULSTAR może być wykorzystany do procesu stabilizacji i zestalenia odpadów przemysłowych, którego wynikiem może być prefabrykowany wyrób budowlany w postaci krawężnika, koryta odwadniającego itp, lub granulat betonu, który może być składowany na ogólnych zasadach jako surowiec do dalszej produkcji bez zagrożeń dla środowiska lub człowieka.

Zastosowania

Stabilizacja odpadów niebezpiecznych
Zobacz więcej >
Technologia produkcji betonów ściankowych
Zobacz więcej >
Technologia nakładania powłok ochronnych na beton
Zobacz więcej >
Technologia produkcji i modyfikacji MMA
Zobacz więcej >

Zalety

Dostawca odpadów siarki

 • eliminacja kosztów oraz problemów technicznych składowania siarki odpadowej
 • zwolnienie terenów zarezerwowanych pod składowiska siarki odpadowej

SULSTAR

 • obniżenie kosztów polimeru poprzed większą wydajność i niską energochłonność procesu modyfikacji siarki
 • duża trwałość i żywotność wyrobów na bazie Sulstar kilkukrotnie przewyższająca tradycyjne materiały budowlane
 • brak kosztów związanych z czyszczeniem wyroób po zabudowie, np kanałów odwadniających – nasz beton nie porasta glonami
 • możliwość sprzedaży lub zastosowania wyrobu po 24h od wytworzenia

Odbiorca przerobionego surowca

 • zysk finansowy pochodzący ze sprzedaży wyrobów gotowych
 • możliwy jest w 100% recykling wyrobów
 • przekształcenie odpadu w bezpieczne i użyteczne wyroby

Alternatywne rozwiązanie

Gospodarcze wykorzystanie odpadów poflotacyjnych

Sulconcrete®

 • Długa trwałość i żywotność wyrobów
 • Brak kosztów związanych z obsługą po zabudowie
 • 100% recykling
 • Ekologiczność rozwiązania
 • Pozytywna opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Odpowiedź na rozwiązanie problemu odpadów poflotacyjnych miedzi i innych metali nieżelaznych

Zobacz więcej >

Patenty

Sprzedaż know-how

Marcin Hiltawski
Prezes Zarządu
e-mail: marcin.hiltawski@marbetwil.com

Aleksander Zwolski
Dyrektor Ds. Eksportu
e-mail: aleksander.zwolski@marbetwil.com