Technologia

Sulstar®

To nowa unikalna na skalę światową technologia zamiany gór siarki odpadowej na lepsze porty, drogi i koleje.

Posiadaczom dużej ilością siarki odpadowej w postaci stałej lub ciekłej, rozwiązując ich problemy z zabezpieczeniem i utrzymaniem składowisk, oferujemy sprawdzone, ekologiczne i innowacyjne rozwiązanie.

W przeciwieństwie do istniejących rozwiązań technicznych nasza autorska, opatentowana metoda modyfikacji polega na prowadzeniu procesu w obecności rozpuszczalnika, który umożliwia znaczące zwiększenie efektywności procesu, zmniejszenie wydatków energetycznych, a tym samym obniżenie kosztów polimeru.

POLIMER SULSTAR może być wykorzystany do procesu stabilizacji i zestalenia odpadów przemysłowych, którego wynikiem może być prefabrykowany wyrób budowlany w postaci krawężnika, koryta odwadniającego itp, lub granulat betonu, który może być składowany na ogólnych zasadach jako surowiec do dalszej produkcji bez zagrożeń dla środowiska lub człowieka.

Rozwiązania technologiczne

Dysponujemy własną, innowacyjną technologią produkcji spoiwa siarkowego SULSTAR®, który jest wysokiej jakości lepiszczem idealnym do produkcji asfaltów drogowych oraz chemo i wodoodpornych materiałów dla budownictwa drogowego, kolejowego i hydrotechnicznego.

Patenty

Sprzedaż know-how

Marcin Hiltawski
Prezes Zarządu
e-mail: marcin.hiltawski@marbetwil.com

Filip Mysłowski
Wiceprezes Zarządu
e-mail: filip.myslowski@marbetwil.com