Strona główna

Elektrownia wiatrowa

• Przeciwwagi wind serwisowych

Kolejowe sieci trakcyjne

• Ciężary naprężające sieci trakcyjne

Wytwórnia MMA

• Producent mieszanek mineralno-asfaltowych • Sulstar®DA – modyfikator MMA

Spalarnia odpadów

• Wytwórca odpadów w postaci żużli, popiołów i pyłów • Sultech® - technologia zamiany odpadów w użyteczny wyrób

Budowa drogi

• MMA modyfikowane Sulstarem®DA • Podbudowa drogi wykonana z Sulconcrete® • Wyroby prefabrykowane Sulbet®

Siarka

• Siarka z odsiarczania ropy naftowej lub gazu • Wykorzystywana w technologii Sulstar® do produkcji polimeru siarki

Rafineria

• Wytwórca siarki odpadowej i asfaltów drogowych • Sulstar® – technologia modyfikacji siarki w polimer siarkowy • Sulstar® DA – modyfikator asfaltów drogowych

Zakład Produkcyjny Marbetwil

• Dostawca rozwiązań technologicznych oraz wyrobów opartych na siarce

Porty i umocnienia brzegów morskich

• Sulbet® i Sulconcrete® – betony siarkowe odporne na wodę morską

Oferta

Dostarczamy innowacyjne i sprawdzone technologie stanowiące skuteczne rozwiązanie kluczowych problemów przemysłu.

Nasza oferta obejmuje licencje na korzystanie z know-how, dokumentację techniczną oraz technologiczną, a także doradztwo i wsparcie przy wdrożeniu oraz rozwoju technologii spoiwa siarkowego Sulstar®, siarkobetnów oraz stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych.
Gwarantujemy stałe dostawy polimeru siarki Sulstar® o wysokiej i powtarzalnej jakości.

Oferowane rozwiązania technologiczne:
Technologia stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych Sultech®.
Metoda stabilizacji stałych odpadów przemysłowych i zestalenie w postaci wyrobu siarkobetonowego. Istotą technologii jest zamiana odpadu niebezpiecznego w użyteczny i bezpieczny produkt. Uzyskany po stabilizacji materiał jest wykorzystywany do produkcji elementów dla budownictwa drogowego, kolejowego oraz hydrotechnicznego. Technologia w pełni realizuje założenia gospodarki w obiegu zamkniętym Rozwiązanie posiada: Patent RP 205151, Wyróżnienie Ministerstwa Środowiska – Laureat I Edycji Projektu GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska (www.greenevo.gov.pl), „ZŁOTY ORBITAL” za proces utylizacji odpadów przemysłowych zawierających proszki lub granulaty metali ciężkich przez ich stabilizacje wobec polimeru siarki w polimerobetonie, I Nagroda w II edycji Konkursu Programu Czysty Biznes za technologię stabilizacji odpadów, MEDAL EUROPEJSKI przyznany przez Business Center Club

Technologia Sulbet® – produkcja chemoodpornych i wodoodpornych materiałów do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym, przemysłowym, kolejowym oraz drogowym.
Metoda produkcji betonu siarkowego – kompozytu produkowanego na gorąco, z użyciem polimeru Sulstar® jako spoiwa oraz kruszyw i wypełniaczy mineralnych (jak w tradycyjnych betonie). W procesie nie stosuje się wody i tradycyjnego cementu. Materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością w agresywnym środowisku (woda morska, solanka, ścieki, kwasy). Parametry te uzyskiwane są bezpośrednio po rozformowaniu wyrobu, nie ma potrzeby jego kondycjonowania. Materiał jest wykorzystywany do produkcji elementów dla budownictwa drogowego, kolejowego, oraz hydrotechnicznego.

Technologia modyfikacji drogowych mieszanek mineralno-asfaltowych Sulstar®DA
Zastosowany innowacyjny termoplastyczny modyfikator MMA, oparty na polimerze siarki Sulstar® z dodatkiem mineralnego środka antywyziewowego pozwala, na wyeliminowanie do 40% asfaltu drogowego w mieszance uzyskując znaczące oszczędności oraz drogę o podwyższonej odporności na koleinowanie oraz lepszej przyczepności.

Podstawą naszej oferty jest innowacyjna, autorska technologia produkcji spoiwa siarkowego Sulstar®.
Metoda produkcji spoiwa siarkowego jest przełomowa ze względu na sposób prowadzenia procesu modyfikacji siarki. Reakcja przebiega w rozpuszczalniku co na wpływa na zwiększenie szybkości reakcji i skraca czas modyfikacji siarki. Spoiwo Sulstar® wykorzystywane jest do produkcji betonów siarkowych, stabilizacji odpadów, modyfikacji drogowych mieszanek – mineralno asfaltowych.
Rozwiązanie posiada: Patent RP 211111, Patent USA 8500899, Patent Kanada CA 2781341, GCC 2010/17157, Patent Iran 389080805, Singapur 181432, Atest higieniczny nr 94/322/99/2015

 

Kontakt bezpośredni

Karolina Sobańska

tel.: 32 338 19 40
e-mail: info@marbetwil.com