Elektrownia wiatrowa

• Przeciwwagi wind serwisowych

Kolejowe sieci trakcyjne

• Ciężary naprężające sieci trakcyjne

Wytwórnia MMA

• Producent mieszanek mineralno-asfaltowych • Sulstar®DA – modyfikator MMA

Spalarnia odpadów

• Wytwórca odpadów w postaci żużli, popiołów i pyłów • Sultech® - technologia zamiany odpadów w użyteczny wyrób

Budowa drogi

• MMA modyfikowane Sulstarem®DA • Podbudowa drogi wykonana z Sulconcrete® • Wyroby prefabrykowane Sulbet®

Siarka

• Siarka z odsiarczania ropy naftowej lub gazu • Wykorzystywana w technologii Sulstar® do produkcji polimeru siarki

Rafineria

• Wytwórca siarki odpadowej i asfaltów drogowych • Sulstar® – technologia modyfikacji siarki w polimer siarkowy • Sulstar® DA – modyfikator asfaltów drogowych

Zakład Produkcyjny Marbetwil

• Dostawca rozwiązań technologicznych oraz wyrobów opartych na siarce

Porty i umocnienia brzegów morskich

• Sulbet® i Sulconcrete® – betony siarkowe odporne na wodę morską

OFERUJEMY ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE REALIZUJĄCE GOSPODARKĘ W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Nasza oferta obejmuje licencje na korzystanie z know-how, dokumentację techniczną oraz technologiczną, a także doradztwo i wsparcie przy wdrożeniu oraz rozwoju technologii zamiany odpadów niebezpiecznych w bezpieczne i użyteczne produkty stosowane w budownictwie hydrotechnicznym, kolejowym oraz drogowym.

STOSUJĄC NASZE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE REALIZUJESZ KONCEPCJĘ GOSPODARKI W OBIEGU ZAMKNIETYM NA KILKU POZIOMACH:

100% RECYKLING PRODUKTÓW
Po zakończeniu cyklu życia, nasze wyroby mogą być pokruszone i wykorzystane ponownie do produkcji, bez utraty swoich własności.
DŁUŻSZY CZAS ŻYCIA WYROBÓW
Materiał charakteryzuje się odpornością korozyjną w agresywnym środowisku. Odporny jest na działanie: ścieków, solanki, wody morskiej oraz stężonych kwasów. Ponadto nie chłonie wody i jest mrozoodporny.
PROPONOWANA METODA PRODUKCJIJEST BEZODPADOWA
W procesie produkcji nie są generowane odpady. Wszystkie surowce są optymalnie wykorzystane, a wyroby niespełniające wymagań jakościowych zawracane są do produkcji w postaci granulatu (własności termoplastyczne materiału).
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH W CELU PRODUKCJI UŻYTECZNYCH PRODUKTÓW
Wykorzystujemy odpady przemysłowe w postaci pyłów, popiołów oraz żużli, stosując je jako wypełniacze w produkcji materiałów budowlanych.
OSZCZĘDNOŚĆ SUROWCÓW I ŚRODOWISKA NATURALNEGO
- W procesie produkcji nie stosujemy wody i cementu,
- Wykorzystujemy odpady lub niepełnowartościowe kruszywa.
- Ograniczamy emisję CO2 ze względu na niską temperaturę produkcji.
INNOWACYJNA I EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA BAZOWA
Podstawą proponowanych rozwiązań jest polimer siarki SULSTAR®, produkowany na bazie siarki odpadowej modyfikowanej autorską, przełomową metodą ze względu na sposób prowadzenia procesu w rozpuszczalniku co wpływa na zwiększenie szybkości i skuteczności reakcji.

Gospodarka w obiegu zamkniętym > Circular Economy > Kreislaufwirtschaft > Циркулярная экономика > Économie circulaire > Economía circular > 循环经济 >الاقتصاد الدائري