Patent 215185

Wrz - 14
2017

Patent 215185

Sposób wytwarzania polimerycznego materiału budowlanego na bazie siarki odpadowej i odpadów flotacyjnych z flotacji rudy miedzi.