Store

Sulbet®

Innowacyjny chemoodporny polimerobeton

Sulbet® to chemoodporny kompozyt produkowany na bazie polimeru siarki Sulstar® i kruszyw mineralnych lub odpadowych.

Charakteryzuje sie odpornością na korozje w agresywnym środowisku, a w tym m. in.:

 • wody morskiej,
 • solanki,
 • ścieków,
 • stężonych kwasów

Jego wytrzymałość mechaniczna i czas życia przewyższają betony tradycyjne. Cena jest znacząco niższa od innych polimerobetonów

Atuty

Oszczędności wynikające z dłuższego czasu życia produktów
Oszczędności materiałowe ze względu na 100% recykling
Długa trwałość i żywotność wyrobów
Brak kosztów związanych z obsługą po zabudowie – wyroby nie ulegają korozji oraz działaniu warunków atmosferycznych, nie porastają glonami, nie ma konieczności malowania lub zabezpieczania farbami lub lakierami
Ekologiczność rozwiązania – technologia nie wymaga stosowania wody, a niska energochłonność procesu produkcji skutkuje obniżeniem emisji CO²
Krótszy czas realizacji inwestycji ze względu na brak potrzeby kondycjonowania materiału

Zastosowania

Zastosowanie

 • Krawężniki
 • Odwodnienia liniowe
 • Płyty chodnikowe
 • Studzienki

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, wysoka mrozoodporność, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Ciężary naprężające kolejowe sieci trakcyjne
 • Koryta odwadniające linie kolejowe

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wysoka gęstość, wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, niska nasiąkliwość, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Umocnienia zbiorników wodnych
 • Elementy do budowy zbiorników retencyjnych
 • Umocnienia do brzegów koryt rzek

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na działanie wody morskiej, wysoka mrozoodporność, długa żywotność, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Rury
 • Studzienki
 • Osadniki
 • Elementy zbiorników

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, odporność na działanie ścieków, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Zbiorniki
 • Bloki do budowy ścian działowych i oporowych
 • Płyty na podłoża składowisk odpadów

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Zastosowanie

 • Ruszty dla bydła i trzody
 • Płyty gnojowe, obornikowe
 • Zbiorniki

Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech®

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na działanie ścieków, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, możliwość użytkowania w kilka godzin po wyprodukowaniu

Dane techniczne

Własności polimerobetonu Sulbet®

WłaściwościUzyskane wartościWykonujący badania
Wytrzymałość na ściskanie (w zależności od zastosowanego kruszywa)40 - 90 MPaInstytut Techniki Budowlanej, Politechnika Śląska
Mrozoodporność i odporność na sól
Test CDF (DIN CEN/TS 12390-9/B)
> F500
> 98 cykli
Barg Laboratorium Budowlane Spółka z o. o.
Nasiąkliwość0.1% - 0.05%Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Śląska
Rezystywność skrośna2*1014 ΩcmTPA Stuttgart, Politechnika Śląska
Współczynnik przewodzenia ciepła0.5 W/m*KBarg Laboratorium Budowlane Spółka z o. o.
Odporność na działanie agresywnego środowiska symulującego ścieki i solankęPełnaIZO ERG Zakład Tworzyw Sztucznych IZOLACJA COBR
Recykling100%Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Śląska

Kontakt

Aleksander Zwolski

e-mail: aleksander.zwolski@marbetwil.com

 • Oferujemy licencje na stosowanie technologii Sulbet® wraz z know-how dotyczącym doboru kruszyw, opracowania receptur, formowania wyrobów, maszyn produkcyjnych
 • Zapewniamy stałe dostawy polimeru siarki SULSTAR®
 • Zapewniamy współpracę w zakresie: badań i rozwoju, doradztwa technologicznego, opracowania i wdrożeń nowych produktów
 • Istnieje możliwość uruchomienia produkcji określonych wyrobów w naszym Zakładzie produkcyjnym w Gliwicach, również pod marką klienta