Store

Sulconcrete®

Odpowiedź na rozwiązanie problemu odpadów poflotacyjnych miedzi i innych metali nieżelaznych

Technologia produkcji wyrobów na bazie odpadów z procesu wydobycia i przetwórstwa metali nieżelaznych oraz siarki odpadowej. Innowacyjność  technologii polega na sposobie polimeryzacji płynnej siarki odpadowej przy wykorzystaniu odpadów poflotacyjnych i zastosowaniu jej jako spoiwa do produkcji betonu siarkowego.

Gotowa masa betonowa formowana jest w postaci wyrobów stosowanych w infrastrukturze drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej oraz budownictwie. Innowacją  na skalę  światową  jest możliwość granulowania betonu siarkowego w celu przewiezienia go jako pakowany półfabrykat na znaczne odległości i wykonanie elementów konstrukcyjnych bezpośrednio na budowie. Otwiera to przed betonami siarkowymi nowe, niedostępne dotąd zastosowania.

Atuty

Długa trwałość i żywotność wyrobów
Brak kosztów związanych z obsługą po zabudowie, wyroby nie ulegają korozji oraz działaniu warunków atmosferycznych, nie porastają glonami, nie ma konieczności malowania lub zabezpieczania farbami lub lakierami
100% recykling, każdy wyrób może zostać ponownie przerobiony bez jakichkolwiek strat
Ekologiczność rozwiązania, technologia nie wymaga stosowania wody, a niska energochłonność procesu skutkuje obniżeniem emisji CO²

Dane techniczne

Analiza parametrów technicznych i eksploatacyjnych Sulconcrete®

WłasnościSulconcrete®Beton tradycyjny
Wytrzymałość na zginanie [MPa]100 - 156 - 7
MrozoodpornośćF ≥ 500F 50
Odporność na korozję w agresywnym środowisku (ścieki, woda morska, kwasy)PełnaBrak
Moduł sprężystrości [GPa]35 - 5025 - 28
Gęstość [kg / dm³]2.2 - 3.92.4
Czas, po którym element uzyskuje nominalną wytrzymałośćKilka godzin28 dni

Patenty

Patent
Nr 215185

Patent
Nr 215185 USA

Patent
Nr 215185 Meksyk

Patent
EAPO

Zgłoszenie
Kanada

Zgłoszenie
Australia

Patent
Australia

Patent

Kontakt

Marcin Hiltawski

e-mail: mhiltawski@marbetwil.pl