Marwil®

Marwil®

Technologia powłok chemoodpornych z polimeru siarki Sulstar®

Oferujemy system powłok ochronnych Marwil®. System ten poprzez powierzchniową i wgłębną iniekcję uszczelnia i wzmacnia strukturę betonu tworząc barierę antykorozyjną, antygrzybiczną i glonostatyczną oraz nadaje jej dodatkowe własności takie jak np gładka i hydrofobowa powierzchnia odporna na działanie czynników atmosferycznych. chemikaliów, benzyny itp.

Mobilne urządzenie Sulspray® umożliwia wykonywanie powłok na gotowych elementach takich jak: płyty, elementy krawędzi jezdni, krawężniki, rury, obiekty mostowe, itp. przy różnych gabarytach wyrobu.

Zastosowanie

Z przeprowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa badań laboratoryjnych wynika, że powłoka ochronna MARWIL® skutecznie zabezpiecza elementy budowlane zawierające azbest przed erozyjnym działaniem czynników atmosferycznych
Uszczelnienia betonowych i żelbetonowych konstrukcji odpornych na agresywne środowiska takie jak: woda morska, ścieki i chemikalia (np. zbiorników z chemikaliami,
zbiorników na wodę pitną, posadzek betonowych)
Uszczelnienia wewnętrznej powierzchni prefabrykowoanych elementów systemu kanalizacji dla uzyskania odporności chemicznej oraz gładkiej powierzchni (np. rury, studzienki kanalizacyjne i szamba). Uzyskuje się lepsze własności hydrauliczne rur, następuje zmniejszenie oporów przepływu
W branży rolno-hodowlanej powłoka może być stosowana jako bariera antyseptyczna w formie płyt gipsowo-kartonowych z powłoką ochronną MARWIL® lub w postaci bezpośredniego natrysku na powierznie ścian użytkowych. Powłoka zabezpiecza przed rozwojem bakterii, pleśni, grzybów, itp.
Uszczelnienia konstrukcji żelbetonowych przed działaniem CO² (np. mostów, przepustów i innych konstrukcji budowlanych)
Zabezpieczenia płyt azbestowo-cementowych na elewacjach budynków przed uwalnianiem się mikrowłókien azbestu
Uodparnianie pali żelbetonowych na działanie wody morskiej

Dane techniczne

Własności powłoki Marwil®

WłaściwościJedn.WYMAGANIAMetody badań według
Grubość powłokiμm200 - 500według kart technicznych producenta
Przyczepność powłoki do betonu *MPa> 1.2PN-EN 1542:2000
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej *m< 1.4PN-EN ISO 7783:2001
Oprór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla *m> 50Procedura badawcza ITB Nr LO-6
Współczynnik przenikania wody *kg/(m²h0.5)< 0.1PN-EN 1062-3
Odporność na działania 150 cykli zamrażania i odmrażania NaCl *-powłoka bez zmianProcedura badawcza IBDIM Nr SO-3 Ocena wizualna
Przyczepność powłoki do betonu po badaniu mrozoodporności jw. *MPa> 1.0Procedura badawcza IBDIM Nr SO-3 PN-EN 1542:2000

* Dla powłok o grubości 0.3mm

Kontakt

Aleksander Zwolski

e-mail: aleksander.zwolski@marbetwil.com

  • Oferujemy licencje na stosowanie technologii Marwil® wraz z know-how dotyczącym ich nakładania
  • Zapewniamy stałe dostawy polimeru siarki SULSTAR®
  • Sprzedaż urządzeń do wykonywania powłok ochronnych SULSPRAY®
  • Istnieje możliwość uruchomienia produkcji określonych wyrobów w naszym Zakładzie produkcyjnym w Gliwicach, również pod marką klienta