Store

Sulstar® DA

Innowacje w budownictwie drogowym

Producentom asfaltu drogowego oraz wytwórniom mieszanek mineralno-asfaltowych oferujemy Sulstar® DA – dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych, obniżający koszty wytwarzania MMA przy jednoczesnym podwyższeniu ich parametrów użytkowych. Sulstar® DA to innowacyjny termoplastyczny modyfikator MMA, oparty na polimerze siarki Sulstar® z dodatkiem mineralnego środka antywyziewowego. Koszt wytworzenia Sulstar® DA jest ponad 50% niższy od ceny asfaltu, dlatego zastępując 40% asfaltu Sulstarem® DA uzyskuje się znaczące oszczędności oraz drogę o podwyższonych parametrach użytkowych.

Atuty

Obniżenie kosztów lepiszcza bitumicznego oraz kosztów budowy drogi

Większa trwałość uzyskana poprzez

  • odporność warstw na klawiszowanie
  • eliminowanie występowania soczewek lodowych
  • podwyższonej odporności na koleinowanie
Technologię Sulstar® DA można z powodzeniem stosować przy użyciu standardowego sprzętu do budowy dróg, niezbędne jest tylko dostosowanie sposobu dozowania polimeru na WMB
Technologia Sulstar® umożliwia wykorzystanie do produkcji warstw podbudowy drogowej odpadów, oszczędzając pełnowartościowe kruszywa

Dane techniczne

Własności użytkowe MMA referencyjnej i z udziałem Sulstar® DA

CechaWymagane AC11SWyniki badań MMA referencyjnaWyniki badań MMA modyfikowana Sulstar® DA
Zawartość wolnych przestrzeni (%)2-42,4082,422
Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITSR (%)≥ 909294
Odporność na deformacje trwałe, śr. nachylenie wykresu koleiny WTSAIR (mm / 103 cykli) max0,150,130,02
Śr. proporcj. głębokość koleiny PRDAIR(%) max9,07,25,5

Patenty

Patent nr. 226608
Sposób otrzymywania mieszaniny polimeru siarki z odpadem po flotacji rudy miedzi.

Kontakt

Aleksander Zwolski

e-mail: aleksander.zwolski@marbetwil.com