Autor: admin_marbet

Wrz - 14
2017

Patent 215185

Sposób wytwarzania polimerycznego materiału budowlanego na bazie siarki odpadowej i odpadów flotacyjnych z flotacji rudy miedzi.

Wrz - 14
2017

Patent 213520

Sposób wytwarzania polimerycznego materiału budowlanego na bazie żużla odpadowego z wytopu miedzi i siarki odpadowej.

Wrz - 18
2017

Patent 213520

Sposób wytwarzania polimerycznego materiału budowlanego na bazie żużla odpadowego z wytopu miedzi i siarki odpadowej.

Wrz - 18
2017

Eureka 2007

Złoty medal EUREKA 2007 podczas 56 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii EUREKA w Brukseli

Wrz - 25
2017

Eureka 2006

Złoty medal EUREKA 2006 podczas 55 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA

Wrz - 14
2017

Patent 219685

Polimeryczny materiał budowlany na bazie odpadów flotacyjnych z flotacji rudy cynku i ołowiu oraz siarki odpadowej.

Wrz - 14
2017

Infrastruktura drogowa

Zastosowanie Krawężniki Odwodnienia liniowe Płyty chodnikowe Studzienki Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech® Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, wysoka mrozoodporność, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Wrz - 14
2017

Infrastruktura kolejowa

Zastosowanie Ciężary naprężające kolejowe sieci trakcyjne Koryta odwadniające linie kolejowe Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech® Wysoka gęstość, wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, niska nasiąkliwość, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Wrz - 14
2017

Budownictwo hydrotechniczne

Zastosowanie Umocnienia zbiorników wodnych Elementy do budowy zbiorników retencyjnych Umocnienia do brzegów koryt rzek Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech® Wytrzymałość na ściskanie, odporność na działanie wody morskiej, wysoka mrozoodporność, długa żywotność, możliwość użytkowania w kilka godzin po…

Wrz - 14
2017

Oczyszczalnie ścieków

Zastosowanie Rury Studzienki Osadniki Elementy zbiorników Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech® Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, odporność na działanie ścieków, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu

Wrz - 14
2017

Eureka 2003

ZŁOTY MEDAL EUREKA 2003 za technologię MARWIL® przyznany podczas 52 Światowego Salonu Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA

Wrz - 14
2017

Składowiska odpadów

Zastosowanie Zbiorniki Bloki do budowy ścian działowych i oporowych Płyty na podłoża składowisk odpadów Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech® Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu…

Wrz - 14
2017

Hodowla zwierząt

Zastosowanie Ruszty dla bydła i trzody Płyty gnojowe, obornikowe Zbiorniki Istotne dla zastosowania własności i zalety betonu Sultech® Wytrzymałość na ściskanie, odporność na działanie ścieków, odporność na korozje, nieprzepuszczalność, długa żywotność, możliwość użytkowania w kilka godzin po wyprodukowaniu